Framstegs historie

Idrettslaget blei stiftet 14.4.1918, og navnet var idrettslaget Fram: Det første styret besto av Edvard Fløystøl – Formann, John Frigstad – Nestformann og Hans H. Aasland – Kasserer.

Utdrag fra møteboka fra stiftelsesmøtet:

”Aar 1918 – 14de april vart idrottslaget «Fram» skipa.
a) Aa fremja god og kraftig idrott, sumar som vetter.
b) Aa fremja kameratsleg samvær millom ungdomen
Kontigenten var 2 kr. året”.

På Vamoen begynte idrettslaget å rydde idrettsplass. Der bygde laget også et enkelt klubbhus. Idrettslaget holdt til på Vamoen frem til det ble flyttet til Lauvsland tidlig 1960-tallet.

Navneendring til I.L. Framsteg

2. desember 1946 kom et brev fra Norges Idrettsforbund: «Då der i Norges Idrettsforbund er 8 lag som ber namnet «Fram», er det kome påbod om at dei 7 yngste lag må forandre namn».

I svaret fra Finsland stod det: «Me som står tilslutta I.L. Fram, Finsland, syter svært med å kvitta oss heilt med det gamle lagsnamnet. Me har difor teke avgjerd om å kalla laget «Framsteg»».

Lauvsland: Fotball, hoppbakke og lysløype

13.3.1961 vedtok Idrettslaget Framsteg opparbeiding og bruk av idrettsanlegget ved Finsland Sentralskule. Saken gikk fram og tilbake, men i 1968 ble det vedtatt i kommunestyret at det skulle bygges en idrettsplass ved Finsland Skole etter den minstestørrelse som godkjentes som fotballbane. I årene 1980-83 la laget ned ca. 3000 dugnadstimer for å få en gressbane på 66×105 meter, 100 meters løpebane og lengdegrop.

Bakken i Stubrokka har vært brukt som hoppbakke fra langt tilbake i tida. K32 bakke var planlagt på tidlig 70-tall og i 1973 ble det holdt kranselag. De monterte også flomlys på den tida. Det var på det meste fire hoppbakker, K5, K13, K23 og K32.

Hoppere fra Kvås idrettslag, kretsrenn 28.2.2010. Foto: tomarild, flickr.
Hoppere fra Kvås idrettslag, kretsrenn 28.2.2010. Foto: tomarild, flickr.

I 1980 begynte Framsteg med arbeidet på lysløypa. Til sammen ble det utført 2492 dugnadstimer for å ferdigstille løypa. Lysløypa var 2.270 meter lang med 53 lyspunkter. I 1986 ble løypa lagt litt om og ble da 110 meter lenger, og fikk 3 nye lysarmaturer. Det har i senere tid blitt gjort oppgraderinger av lysløypa.

Midt i den travle tida med bygging av lysløype og ny gressbane startet arbeidet med Finslandshallen. Hallen stod ferdig i 1984. Det ble utarbeidet en avtale mellom I.L. Framsteg og Songdalen kommune som ga idrettslaget disposisjonsrett til klubbrommet og kiosken.

Finsland idrettspark

I august 2019 ble Finsland idrettspark offisielt åpnet. Parken er lokalisert tett ved skolen på Finsland, og består av en 7erbane med kunstgress, tennisbane, sandvolleyballbane, basketballbane og en rundbane for løping på 100 meter.

Faksimile fra Fædrelandsvennen 23.8.2019.

Ifølge planen er anlegget det første av tre utbyggingstrinn. Veien videre er enda ikke bestemt, men vi i Framsteg ønsker oss løpebane og klubbhus.