Organisering

Årsmøtet

Årsmøtet er IL Framstegs høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen utløpet av mars måned, jf. §14 (1). Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov, § 16. Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemme- og/eller facebookside med minst en måneds varsel. Saksdokumenter skal gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før møtet avholdes.

Alle medlemmer i IL Framsteg har adgang til årsmøtet, men for å ha stemmerett og å være valgbar, må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i idrettslaget i minst én måned og ha betalt medlemskontingenten.

Som høyeste myndighet i IL Framsteg, er det årsmøtet som peker ut retningen for driften av idrettslaget og styrets jobb i perioden frem til neste årsmøte. Alle som ønsker å være med på å påvirke hvordan IL Framsteg skal drives, bør delta på årsmøtet.

Styret

Det er styret som leder idrettslaget og som er IL Framstegs høyeste myndighet mellom årsmøtene. Det er også styret som representerer IL Framsteg utad.

Styret 2020/2021:
  • Leder: Lise Grødum
  • Nestleder: John Erik Fløystøl
  • Kasserer: Anne Haugen Øvland
  • Sekretær: Hilde Undheim Fuskeland
  • Styremedlem: Mathias Jakobsen
  • Styremedlem: Katrine Finsådal Haugland